Partneri na projektu

Partneri

Projekt okuplja ukupno 10 organizacija u partnerstvo.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar bavi se znanstvenim istraživanjima na području društvenih i humanističkih znanosti s naglaskom na sociologiju, psihologiju, povijest, teologiju i filozofiju. Institut je podijeljen na 18 centara. U Institutu je ukupno zaposleno 100 djelatnika i od toga 68 doktora znanosti

Institut za migracije i narodnosti jedina je znanstveno-istraživačka ustanova u Hrvatskoj, kao i u širem okruženju, koja sustavnim i kontinuiranim interdisciplinarnim praćenjem svih oblika migracija i mobilnosti stanovništva unapređuje znanstveno i javno razumijevanje njihove složenosti i stvarnosti. Institut organizira i obavlja znanstvena istraživanja, objavljuje rezultate svoga istraživačkog rada kao i rezultate rada drugih istraživača s područja migracija, manjinske problematike i etničnosti, organizira znanstvene i stručne o problematici migracija, manjina i etničnosti, omogućava zainteresiranim istraživačima i studentima iz zemlje i inozemstva korištenje knjižničnog fonda te priliku za samostalna istraživanja i/ili sudjelovanje u istraživanjima u djelokrugu znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta.

Hrvatsko katoličko sveučilište njeguje najviše standarde znanstvenog i nastavnog rada uz ponudu prepoznatljivih programa s obzirom na sadržaj i katolički duh Sveučilišta. U okviru sveučilišta izvode se programi preddiplomskih i diplomskih studija povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije, sestrinstva i teologije, te doktorski studiji iz područja povijesti i sociologije. Zadaća Sveučilišta je razvoj nastavnog, znanstvenog, istraživačkog i stručnog rada te obavljanje odgovarajućih popratnih radova u ostvarivanju društvenih interesa studenata te promicanje međunarodne suradnje u visokom obrazovanju i u znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti, kao i sudjelovanje u društveno odgovornim aktivnostima što dokazuje suradnja sa brojnim organizacijama civilnoga društva.

Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva vodeća je udruga u Republici Hrvatskoj u području Hrvatskog iseljeništva i politike proaktivnog povratka iseljenika u Republiku Hrvatsku. Udruga je organizator iseljeničkih kongresa koji su okupili eminentne znanstvenike i stručnjake, iz više od 20 država.

Udruga iseljenika, povratnika i useljenika djeluje u području uspostavljanja veza s potomcima Hrvata koji su se iselili prije više desetljeća, osobito s mladima za koje kreiraju prigodne programe posjeta domovini i učenja hrvatskog jezika.

Hrvatska uzdanica udruga koje koja okuplja hrvatske povratnike iz Australije te već dugi niz desteljeća djeluje na području kulture i zagovaranja. Udruga je organizator Večeri hrvatskih porvatnika, u suradnji sa Maticom hrvatskih iseljenika.

Matica hrvatska Zagreb jedna je od najstarijih hrvatskih kulturnih ustanova, utemeljena 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Matica ima ogranke diljem RH, BiH i inozemstva.

Matica hrvatska - ogranak Široki Brijeg jedna je od prvih osnovanih ogranaka koji posjeduje bogat arhiv i povijesne evidencije o hrvatskom iseljeništvu.

HKD Napredak - Zagreb i HKD Napredak Vitez dio su društva Napredak koje danas ima ukupno 65 podružnih udruga koje djeluju u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Udruga Napredak u Zagrebu ima razvijene odnose sa prekooceanskim podružnicama, a udruga u Vitezu značajna je zbog velikog broja kulturnih aktivnosti koje provodi na području Njemačke, Švicarske i Austrije gdje je najveća koncentracija hrvatskih iseljenika.