Znanstvena istraživanja

Istraživačka dionica 1

Socijalni i lobistički potencijal hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama iseljenja

Provoditelj: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, https://www.pilar.hr/
Istraživački tim:
dr. sc. Ivan Hrstić, voditelj istraživanja
dr. sc. Ivana Žebec Šilj
dr. sc. Vlado Šakić
dr. sc. Nenad Pokos
dr. sc. Ivo Turk

Istraživačka dionica 2

Suvremeni motivacijski ciklusi migriranja mladih Hrvatske u kontekstu općih migracijskih procesa u Hrvatskoj – empirijska analiza

Provoditelj: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, https://www.pilar.hr/
Istraživački tim:
dr. sc. Vlado Šakić, voditelj istraživanja
dr. sc. Nenad Pokos
Stanko Rihtar
Katarina Perić Pavišić
Antun Plenković

Istraživačka dionica 3

Promocija gospodarskih interesa i kulturnog identiteta Republike Hrvatske u svijetu putem umreženog djelovanja hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga

Provoditelj: Multidisciplinarni istraživački tim
Istraživački tim:
dr. sc. Božo Skoko, voditelj istraživanja
dr.sc. Marina Perić, Institut za migracije i narodnosti
dr.sc. Ana Malnar, Institut za migracije i narodnosti
dr.sc. Gordan Črpić, Hrvatsko katoličko sveučilište
dr.sc. Josip Ježovita, Hrvatsko katoličko sveučilište
dr.sc. Mateja Plenković, Hrvatsko katoličko sveučilište
dr.sc. Ivan Balabanić, Hrvatski studiji
mr.sc. Božana Bešlić, HUMH