Pristupanje mreži

Aktivnosti Tematske mreže usmjerene su na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz koordinacijske sastanke, otvaranje pristupa strukturiranom dijalogu, međusektorsku suradnju, edukacije o zakonodavnim okvirima i strateškim dokumentima odnosa Republike Hrvatske sa hrvatskim iseljenicima, edukativne radionice o inovativnim metodama i modelima umrežavanja organizacija civilnog društva, prilagodbu iseljeničkih programa aktualnom društveno-gospodarskom okruženju, te edukacije o upotrebi suvremenih informacijsko-komunikacijskih platformi za efikasnu komunikaciju i suradnju unatoč geografskoj raspršenosti dionika tematske mreže.

Cilj umrežavanja je osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za izgradnju tematske mreže u području "Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH" i uspostaviti efikasan model međusektorske suradnje unutar tematske mreže.

Širenjem i razvojem tematske mreže, koja se sastoji od dionika okupljenih oko tematskog područja Iseljeništvo kao pokretač razvoja u Republici Hrvatskoj, uspostavljamo efikasan model međusektorske suradnje.