Smjernice za razvoj javnih politika

Tijekom provedbe projekta izrađeno je 6 smjernica za razvoj javnih politika prema hrvatskim iseljenicima, povratnicima i useljenicima i hrvatskim manjinama koje se temelje na rezultatima ispitivanja javnog mnijenja, znanstvenim istraživanjima i člancima, te stručnim člancima.

Uspostava novih veza i suradnje među mladima u domovini i dijaspori: cirkulacija mozgova

Osigurati uvjete za potporu razvoju poduzetništva mladih povratnika i useljenika

Osnaživanje integracije povratnika i useljenika u studentski život u Hrvatskoj

Iskoristiti potencijal društvenih mreža te kredibilitet mladih povratnika i useljenika za brendiranje Hrvatske kao pull faktora za privlačenje mladih iz dijaspore

Iskoristiti potencijal kulture i umjetnosti za privlačenje i integraciju mladih iz iseljeništva u Hrvatsku

Povezivanje kroz sport - Organizirati zajedničke sportske aktivnosti i susrete mladih Hrvata iz cijelog svijeta